Αγιασμός σχολικού έτους 2012-2013

Ο αγιασμός, για το σχολικό έτος 2012-2013, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09.00΄ π.μ. Αμέσως μετά τον αγιασμό οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παραλάβουν τα βιβλία τους και θα σχολάσουν.

Ο Διευθυντής του Σχολείου Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης)

Additional information