Βιβλιοθήκη

Η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας λειτουργεί στο ισόγειο.

Διαθέτει 900 τίτλους βιβλίων και φιλοδοξούμε κάθε χρόνο να προσθέτουμε κι άλλους.

Additional information