Το νερό πηγή ζωής

Υπεύθυνοι δάσκαλοι: Τσορμπατζόγλου Αλεξάνδρα - Δ3

Γιαρήμαγας Ιορδάνης - Δ4

Τσιουμπέρη Γιάννα - Πληροφορικής

 

Το "Το νερό πηγή ζωής" πραγματοποιείται από τους μαθητές των τμημάτων Δ3 και Δ4 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012.

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος οι μαθητές θα εστιάσουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα όπως:

 

  • Το νερό και η σημασία του για τη ζωή.
  • Η χρήση του νερού μέσα στο χρόνο.
  • Νερό και παράδοση.
  • Λυψειδρία - τρόποι εξοικονόμησης του νερού.

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δράσεις μέσα και έξω από την τάξη (δραστηριότητες, πειράματα, ομαδικές εργασίες) που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν τη χρήση του νερού μέσα στο χρόνο, να το συνδέσουν με τη θρησκεία και τα έθιμα, να προβληματιστούν για τη μόλυνση του νερού και την υπερκατανάλωση, καθώς επίσης και να γνωρίσουν τρόπους εξοικονόμησης του.
Επιπλέον, θα υπαρξουν δράσεις στα πλαίσια του μαθήματος των ΤΠΕ κατά τις οποίες τα παιδιά θα συνθέσουν εργασίες με διάφορες εφαρμογές με θέμα το Νερό. Σημαντικός θα είναι επίσης και ο ρόλος του Διαδικτύου στην συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών.
Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί και ένα ιστολόγιο waterislife-gogreen.blogspot.com μέσω του οποίου θα παρακολουθείτε τη ροή του προγράμματος.

Additional information