Εγγραφές μαθητών στην Α' Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022, πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου από 01-03-2021, ημέρα Δευτέρα, έως και 19-03-2021, ημέρα Παρασκευή, καθημερινά από 10:00 έως και 12:30. Δεκτά γίνονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-01-2015 έως 31-12-2015. Παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στους συνδέσμους: Οδηγίες προφύλαξης για το κοινό και Οδηγίες για τη χρήση μάσκας από το κοινό.

Ανακοίνωση Εγγραφής στην Α΄ τάξη πατήστε εδώ. 

Ανακοίνωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε εδώ. 

Γεωγραφικα Όρια Σχολείων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη πατήστε εδώ.

Σχολεία όπου μπορείτε να καταθέτετε δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2021-2022: .

Για την "Αίτηση εγγραφής Α΄ τάξη" πατήστε εδώ.

Για το "Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή" πατήστε εδώ.

Για την "Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο" πατήστε εδώ.

Για την "Υπεύθυνη δήλωση γονέα για τα λεωφορεία" πατήστε εδώ.

Για την "Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής σχολείων για εγγραφή" πατήστε εδώ.

Διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους: 

  • Για την "Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022" πατήστε εδώ.
  • Για την "Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για εγγραφές μαθητών στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο για το σχολικό έτος 2021-2022" πατήστε εδώ.
  • Για την "Εγκύκλιο Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)" πατήστε εδώ.
  • Για την Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών πατήστε εδώεδώεδώ.

Additional information