Ωράριο Δημοτικών για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΦΕΚ για το ωράριο λειτουργίας δημοτικών για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21 πατήστε εδώ.

Εγκύκλιος με οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πατήστε εδώ.

Additional information