Λειτουργία ΕΔΕΑΥ στο Σχολείο

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και για την φετινή σχολική χρονιά συνεχίζεται η λειτουργία του θεσμού της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Υποστήριξης) στο σχολείο μας. Πρόκειται για μια υπηρεσία του εκπαιδευτικού μας συστήματος που στόχο έχει την εφαρμογή υποστηρικτικών δράσεων οι οποίες απευθύνονται πρωταρχικά στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στο οικογενειακό περιβάλλον καθώς και στη λειτουργία του σχολείου γενικότερα. Ενδεικτικά και πιο συγκεκριμένα η ομάδα μπορεί να υποστηρίξει ζητήματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι ενδοοικογενειακές σχέσεις, η βελτίωση της επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας, οι σχέσεις του σχολικού περιβάλλοντος με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ή και να υποστηρίξει μια σχολή γονέων αν εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από:
α) Τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας που τελεί χρέη προέδρου
β) Τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της σχολικής μονάδας που υποστηρίζουν το Τμήμα Ένταξης
γ) Τον/την ψυχολόγο
δ) Τον/την κοινωνική λειτουργό
Η παραπάνω διεπιστημονική ομάδα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης με στόχο την υποστήριξη του σχολείου στην:
α) αντιμετώπιση των δυσκολιών ή των εμποδίων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και
β) ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις
Τα δύο εξωτερικά μέλη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος) θα βρίσκονται στο σχολείο σε εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή πρωί.
Όποιοι γονείς επιθυμούν να κλείσουν ένα ραντεβού προκειμένου να συζητήσουν θέματα που τους προβληματίζουν σε σχέση με τα παιδιά τους μπορούν να ενημερώσουν τον/την δάσκαλο/α της τάξης τους ώστε να οριστεί μια συνάντηση.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ενημερώνουμε πως όλες οι υπηρεσίες τελούνται υπό το πρίσμα της εμπιστευτικότητας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης)

Additional information