Κλειστό σχολέιο λόγω εκλογών

 Αγαπητοί γονείς,

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-05-2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.
Επισημαίνεται ότι σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας είναι εκλογικό κέντρο με 16 εκλογικά τμήματα.

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης)

Additional information