Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στο 1ο ΔΣ Πυλαίας

 Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΤΔΕ/ΑΠΘ) θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε τμήματα του σχολείου μας (Β2, Γ3, Γ4, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, ΣΤ1, ΣΤ2 & ΣΤ3). Η διενέργεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων ΑΕΙ διέπεται από το ΦΕΚ 823/10-10-1991, που συμπληρώθηκε από το ΦΕΚ 880/6-12-1993 «Καθορισμός σχολείων για την άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι.»

Οι πρακτικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες:
19/02/2019 (1 ημέρα) : Πρώτη γνωριμία με τα τμήματα
20 - 29/3/2019 (6 ημέρες): Παρακολούθηση διδασκαλιών
1-5/4/2019 (5 ημέρες): Τεχνοκρατικό μοντέλο με βάση τα διδακτικά εγχειρίδια
8-12/4/2019 (5 ημέρες): Ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας
15-19/4/2019 (5 ημέρες): Μέθοδος project

Η Διεύθυνση του Σχολείου

Πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών της Παιδαγωγικής Σχολής

Additional information