Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη.

 Έχουν ενημερωθεί όλοι οι μαθητές για τα παραπάνω μέτρα στην πρωινή προσευχή και στις τάξεις από τους δασκάλους. Έχουν ενημερωθεί και οι καθαρίστριες για καθαριότητα σε χερούλια, υγροσάπουνο και χαρτί στις τουαλέτες. Έχει δοθεί εντολή για αερισμό των αιθουσών. Δεν έχει παρουσιαστεί μεγάλη απουσία μαθητών και μαθητριών.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Έρευνασ και Θρησκευμάτων.

Additional information