Πρώτη συνάντηση χορωδίας

Ανακοινώνεται ότι η πρώτη συνάντηση για τους μαθητές της χορωδίας ορίστηκε για τις 10-04-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 - 14:45.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι η υπεύθυνη δήλωση να έχει δοθεί στον υπεύθυνο δάσκαλο μουσικής κ. Δεσπότη Σωτήριο.

Additional information