Πράκτορες του Πλανήτη

Η έκτη τάξη του σχολείου μας συμμετέχει σ' ένα προτότυπο και βιωματικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τον τίτλο "Πράκτορες του Πλανήτη - Planet Agents".

Οι "Πράκτορες του Πλανήτη" είναι μια μη-κερδοσκοπική αστική εταιρεία με αντικείμενο τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση και δράση παιδιών και νέων.

Το πρόγραμμα "Πράκτορες του Πλανήτη" ζητά από τα παιδιά να συμμετάσχουν με συγκεκριμένες δραστηριότητες (αποστολές) ως ειδικοί πράκτορες προστασίας του πλανήτη, επιφέροντας αλλαγές στο άμεσο περιβάλλον τους. Το πρόγραμμα  είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να παρουσιάζει τα θέματα με καινοτομία, φρεσκάδα και χιούμορ, ώστε να γεννά τον ενθουσιασμό των παιδιών.

Η εκπόνηση του προγράμματος έχει ενσωματωθεί στο μάθημα Τ.Π.Ε., ώστε να αποτελέσει το αντικείμενο ενός μακροπρόθεσμου project (σχέδιο μαθήματος). Με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί, η χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου πρόκειται να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με πρόσθετες δεξιότητες. Το ιστολόγιο Agents4Planet.blogspot.com το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά να αναλάβουν τη μετάδοση των γνώσεων που θα παίρνουν από το πρόγραμμα, αναρτώντας τις δικές τους ανταποκρίσεις ως μικροί δημοσιογράφοι, στα πλαίσια μιας καμπάνιας ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας. Επίσης  τα παιδιά θα κάνουν χρήση της βραβευμένης διαδικτυακής εφαρμογής Pixton for Schools για τη δημιουργία ηλεκτρονικών κόμικς, με συνδρομή η οποία χρηματοδοτείται από την εταιρεία "Πράκτορες του Πλανήτη".

Η επιτυχής έκβαση του προγράμματος από τους μαθητές μας θα έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή του σχολείου μας και στον ευρωπαΙκό διαγωνισμό U4Energy, με αντικείμενο τη διοργάνωση καμπάνιας ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του προγράμματος μέσω του ιστολογίου Agents4Planet.blogspot.com

 

Additional information